Rozkład dnia  w Publicznym Przedszkolu „Czwóreczka”

Poniższy rozkład zajęć jest modyfikowany w zależności od pory roku, uroczystości okolicznościowych i innych wydarzeń przedszkolnych.

6.00 - 8.30 witanie dzieci, zabawy spontaniczne, rozmowy z nauczycielem, ćwiczenia poranne, słuchanie bajek czytanych lub odtwarzanych.

8.30- 9.00 śniadanie

9.00-10.30 zajęcia edukacyjne zgodne z treścią podstawy programowej, rytmika, zajęcia j. angielskiego, zajęcia plastyczno – techniczne, zabawy ruchowe i zajęcia sportowe.

10.30-11.30 zabawy w ogrodzie, spacery, zabawy spontaniczne.

11.30-12.30 przegotowanie do obiadu, obiad.

12.30-14.00 drzemka i relaks na leżakach dla dzieci 3 – letnich, zajęcia ruchowe.

12.30-13.00 zajęcia relaksacyjne, słuchanie bajek czytanych i odtwarzanych,   muzyki poważnej – dla dzieci 4,5,6- letnich.

13.00-14.00 gry i zabawy stolikowe, zabawy w ogrodzie, spacery, zajęcia grupowe i indywidualne ( wyrównujące braki i rozwijające zainteresowania)

14.00-14.30 podwieczorek

14.30-17.00 gry i zabawy stolikowe/edukacyjne. Rozmowy tematyczne, zabawy spontaniczne, zabawy w ogrodzie, spacery.