.Organizacja

1.

Przedszkole pełni usługi od września do czerwca ze zmienną dwutygodniową przerwą wakacyjną.

2.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00.

3.

Przedszkole jest zamknięte w dni ustawowo wolne od pracy oraz dodatkowe dni wolne ustalone na podstawie kalendarza Ministerstwa Edukacji Narodowej.

4.

Ponadto 24 grudnia (Wigilia) i 31 grudnia (Sylwester) Przedszkole jest nieczynne.

5.

Zasady organizacji pracy określa Statut Przedszkola.

6.

Zasady rekrutacji do Przedszkola określa Ustawa Prawo Oświatowe a także Uchwała Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego.

7.

Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem pełni Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

8.

Odpłatność za każdą rozpoczętą godzinę poza czasem bezpłatnym ( czas bezpłatny 5-godzinny pobyt dziecka w godzinach 8:00-13:00) wynosi 1 zł.

9.

Stawka dzienna za wyżywienie wynosi 11 zł.


Dokumenty do pobrania:

1. Karta informacyjna o dziecku 2019/2020

2. Upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola 2019/2020

3. Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego