KADRA PRZEDSZKOLA

 

Dyrektor Lucyna Wysmyk

Wicedyrektor Aleksandra Blok


I Kotki

Blanka Oracz

Adriana Pietrzak

Katarzyna Kejzer


II Liski

Aleksandra Blok

Agnieszka Koziej

Agnieszka Czarniecka


III Świerszcze

Kinga Krenska

Marta Kmiecik


IV Sówki

Teresa Stolarska

Iwona Sinkiewicz

Regina Zembrzuska


V Jeżyki

Aleksandra Kaska

Kinga Gałązka


VI Żółwiki

Marta Gwizdała

Agata Ostrowska


VII Żabki

Karolina Pomoryn

Monika Barta


VIII Pszczoły

Alicja Kozik

Magdalena Nazar


IX Ważki

Jagoda Gruszka

Alicja Papała

Joanna Krygier


X  Mrówki

Irena Kucharska

Joanna Merchel


Psycholog Iwona Van Buuren

Logopeda, surdologopeda Anna Łomińska – Mołdawa

Religia Mariol Fetta

Język angielski Joanna Krygier

Oligofrenopedagog Regina Zembrzuska

Rytmika Alicja Kania