Wszelkie informacje dla Rodziców kandydatów umieszczone są na stronie internetowej platformy formico ( harmonogram, prezentacja placówek, potrzebne dokumenty, instrukcja wypełniania wniosku) podanej niżej lub na stronie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański

Etap składania wniosków do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym trwa

od 1 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r. do godz. 15:00.

 

https://pruszczgdanski.formico.pl/formico-parents/main.action

https://www.pruszcz-gdanski.pl/566,ogloszenia?tresc=6459

 

Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

www.pruszcz-gdanski.pl